Stichting Kasteel Groot Buggenum

Behoud voor de toekomst
De schepper van dit prachtige oord was er veel aan gelegen dat zijn “Gesamtkunstwerk” compleet zou blijven voor een lange toekomst. Daarom heeft Professor Hentrich het kasteel met de omvangrijke kunstcollectie geschonken aan de provincie Limburg op voorwaarde dat die zorg draagt voor een onaangetast voortbestaan. Sinds de overdracht prijkt een bronzen portret van de gulle schenker (door beeldhouwer Appie Drielsma) op het kasteelbordes als een hommage aan de goede gever en aan de bezoeker. Want bezoekers zijn uitermate welkom onder het motto van Hentrich: “Groot Buggenum soll leben“.

Stichting Kasteel Groot Buggenum
De Stichting Kasteel Groot Buggenum beheert het kasteel in opdracht van de provincie Limburg. Om dit kostbare geschenk te behouden voor de toekomst en recht te doen aan de wens van Prof.Hentrich “Ess soll leben”, exploiteert de stichting sinds 1999 het kasteel door het beschikbaar te stellen voor rondleidingen, huwelijken, zakelijke evenementen, besloten feesten en koffietafels. Maar altijd met respect voor wat Professor Hentrich ons heeft nagelaten!

Doel opbrengsten exploitatie
De opbrengsten van de exploitatie worden door de Stichting Kasteel Groot Buggenum benut voor het in stand houden van het Kasteel. Door te kiezen voor Kasteel Groot Buggenum als locatie voor uw evenement levert u een bijdrage aan het behoud van dit uitzonderlijke culturele erfgoed. Daarom wil Kasteel Groot Buggenum u graag van dienst zijn om deze bijzondere dag in uw leven tot een onvergetelijke dag te maken.