Mia Graef-Kouters

staffmember

Mijn naam is Mia Graef. Met mijn man woon ik in Horn. Samen hebben wij 5 volwassen kinderen. In 1996 ben ik benoemd tot Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (BABS) in de toenmalige gemeente Haelen. Mijn werk als trouwambtenaar vind ik één van de grootste uitdagingen in mijn leven, die mij tegelijkertijd ook de meeste voldoening geeft. Het is erg fijn zoveel verschillende mensen te ontmoeten die allemaal een eigen achtergrond hebben, een eigen motivatie, maar die uiteindelijk hetzelfde doel voor ogen hebben; namelijk in liefde samen op weg gaan en bouwen aan een nieuwe toekomst. Voor jullie is het een grote stap, voor mij is het een voorrecht om er een klein deel aan te mogen bijdragen.

De liefde heerst niet, maar zij vormt – en dat is meer (Johan Wolfgang von Goethe)